Глосарій

Глосарій транспортніх термінів і скорочень</spa

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like
Term Definition
Уxcise

Вид непрямого податку, що включається в ціну товару. Розповсюджуються на певне коло товарів і послуг масового попиту і предметів розкоші.

Учасники комбінованого перевезення

в міжнародних договорах перевезення використовуються тільки вищевказані терміни, тобто будь-який учасник транспортного ланцюга згадується в договорі як один з них. У наступних визначеннях, наведених у цій главі, під особою розуміється фізична або юридична особа або компанія.
Combined transport actors