Глосарій

Глосарій транспортніх термінів і скорочень</spa

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like
Term Definition
L / C

скор. з довідника морських і контейнерних перевезень Letter of Credit
Акредитив

Land container

контейнер, соoтветствующій технічним вимогам Міжнародного союзу залізниць і призначений для використання в залізнично-автомобільних комбінованих перевезеннях.
Наземний контейнер

LANE METER

скор. з довідника морських і контейнерних перевезень A method of measuring the space capacity of Ro / Ro ships whereby each unit of space (Linear Meter) is represented by an area of ​​deck 1.0 meter in length x 2.0 meters in width.
Запропоновано метод вимірювання космічного потенціалу Ро / Ро судів, в якому кожна одиниця простору (лінійні метр) являє площа палуби 1,0 метра в довжину х 2,0 метра в ширину.

LASH

Зменш. з довідника морських і контейнерних перевезень To hold goods in position by use of Ropes, Wires, Chains or Straps etc.
Для того, щоб утримати товар на місці за допомогою мотузки, дроти, ланцюги або ремені т.д.

LAT

Зменш. з довідника морських і контейнерних перевезень Latitude. The distance north or south of the equator measured and expressed in degrees.
Широта. Відстань північ або південь від екватора вимірюються і виражені в градусах.

LAYCAN

Зменш. з довідника морських і контейнерних перевезень Laycan (Layday Cancelling Date)
Laycan (Layday Скасування Дата)

LAYTIME

Зменш. з довідника морських і контейнерних перевезень Time at Charterers disposal for purpose of loading / discharging
Час на фрахтувальникам розпорядженні для цілей вантажно-розвантажувальних

LCR

Зменш. з довідника морських і контейнерних перевезень Lowest Current Rate
Найнижчі нинішніх темпів

LEE

Зменш. з довідника морських і контейнерних перевезень The side sheltered from the wind
У бік захищених від вітру

LEEWARD

Зменш. з довідника морських і контейнерних перевезень The direction away from the wind. Opposite of windward
У напрямку від вітру. Навпаки навітряна

LEEWAY

Зменш. з довідника морських і контейнерних перевезень The sideways movement of the ship caused by either wind or current
У бічний рух судна, викликані або вітер або поточна

LF

Зменш. з довідника морських і контейнерних перевезень Load Factor. Percentage of cargo or passengers carries eg 4,000 tons carried on a vessel of 10,000 capacity has a load factor of 40
Коефіцієнт навантаження. Частка вантажів і пасажирів здійснює наприклад 4000 тонн перевозиться на судні 10000 потенціал має коефіцієнт 40

LIEN

Зменш. з довідника морських і контейнерних перевезень Retention of property until outstanding debt is paid
Утримання майна до тих пір, поки заборгованість виплачується

Lift-on-lift-off

навантаження і вивантаження інтермодальних транспортних одиниць з використанням підйомного обладнання.
дивись також "ло-ло"

Limit of liability

максимальна грошова сума, що виплачується перевізником вантажовідправнику за будь-яке пошкодження вантажу або його втрату, за які перевізник несе відповідальність за договором перевезення. Гранична сума визначається за домовленістю або відповідно до закону.
Межа відповідальності