Gross weight

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like
Term Definition
Gross weight

Маса товару разом з упаковкою внутрішньою (невіддільною від товару до його споживання) і зовнішньою - тарою (ящики, мішки, бочки і т. п.) У міжнародній практиці торгових відносин зустрічається також термін полубрутто, що позначає В. б. за вирахуванням маси зовнішньої упаковки.