Weight note

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Начинается с Содержит Точное совпадениеЗвучит как
Термин Определение
Weight note

Документ, що підтверджує масу поставленого товару і визнати безперечним доказом маси. За погодженням зацікавлених сторін В.с. складається вагарями в точках відвантаження, перевалки і вивантаження товару.